מענית אמנות בזכוכית 

קידה, שבות רחל, ד.נ. אפריים

 4483200

טלפון: 052-3767091

אימייל: Knofesh@gmail.com